Vakıf Yatırım  
Hesap Açma
Yasal Duyurular
Sıkça Sorulan Sorular


SIKÇA SORULAN SORULAR

Genel

Takasbank sicil numaramı nasıl öğrenebilirim?

Takasbank sicil numaranızı 0212 352 35 77 numaralı ALO TAKAS sisteminin müşteri hizmetleri servisinden öğrenebilirsiniz.

Hisse Senetleri

Eski ve Yeni Hisse Senetleri İle İlgili Bilinmesi Gereken Hususlar

Şirketlerin temettü ödemeden önce sermaye artırımı yapmaları durumunda, sermaye artırımı nedeniyle verilen ve mevcut hisse senetlerinden farklı olarak, önceki yıldan temettü alma hakkı olmayan hisse senetleri "Yeni Hisse Senedi" olarak ifade edilir. Sermaye artırımından önceki mevcut sermayeyi ve dağıtılacak ise temettü alma hakkı olan hisse senetleri "Eski Hisse Senedi" olarak tanımlanır.

Rüçhan Hakkı Kuponları İle İlgili Bilinmesi Gereken Hususlar

Eski ve Yeni Hisseler arasındaki değer farkı, şirket tarafından dağıtılması beklenen temettüden kaynaklanır. Şirketin geçmiş cari yıla ait açıklanan bilançosundaki kar tutarından ayrılması gereken zorunlu karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kar rakamı azami temettü rakamıdır. Bu tutarın eski hisse başına düşen miktarı, eski hisse senetleri ile yeni hisse senetleri arasındaki fiyat farkının ne kadar olduğunu gösterir. Bilanço açıklanmamış ise, yıl sonu kar tahmini yapılarak aynı şekilde hesaplama yapılır. Şirketler, mevzuata ve mali durumlarına göre Genel Kurul'larında alınacak kararlar doğrultusunda dağıtılabilir karın tümünü veya bir bölümünü dağıtmayabilir. Bu olasılık nedeniyle dağıtılması beklenen temettü tutarının tam olarak bilinmemesine bağlı olarak Eski ve Yeni Hisse senetlerinin fiyatları arasında Eski Hisse senedi başına ödenebilecek azami temettü tutarından daha küçük bir fark olabilir.*

Takas günü (T+2) bedelini yatırmak üzere işlem gününde (T) hisse senedi alım talimatı verebilir miyim?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.V No.65 tebliğ'i gereğince bir müşterinin hisse senedi alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %20'si oranında net varlığının(özkaynağının) bulunması zorunludur.Takas günü alıım bedellerinin getirilmesi kaydıyla bu kurala uygun alım yapılması mümkündür. Ayrıca yine takas yükümlülüğünüzü yerine getirmek kaydıyla, Müşteri Tanıma kuralları dahilinde hesabınızda özkaynak olmaksızın Yönetim Kurulumuzca tahsis edilecek limit dahilinde alım yapabilmeniz mümkündür. Müşteriye özel tahsis edilen limitler için hesabınızın bulunduğu şubeye başvurmanız gerekmektedir.

Açılış seansı nedir ve hangi aşamalardan oluşur?

Açılış seansı, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın, İMKB alım-satım sistemi'ne kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Açılış Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır. İMKB'de biri sabah diğeri öğleden sonra olmak üzere iki "Açılış Seansı" uygulanmaktadır.

1. Emir toplama: Bu süre zarfında emirler sistem'e iletilir ve öncelik kurallarına göre sıralanır. Eşleştirme yapılmaz.

2. Açılış fiyatının belirlenmesi ve açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Bu süre zarfında sistemde yer alan alış-satış emirleri üzerinden yapılan değerlendirme ile açılış fiyatı belirlenir ve fiyat-zaman önceliği açısından uygun durumda olan emirler, karşılığında yeterli miktarda emir bulunması şartıyla, açılış fiyatından işleme dönüşür

 

Menkul Kıymet Kredisi

Menkul kıymet kredisini nasıl kullanabilirim?

Menkul Kıymet Kredisinden yararlanmak için şubenize başvurup "Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi"ni imzalayarak kredili hesap açmanız gerekmektedir. Kredi talebiniz en kısa sürede değerlendirilecek ve Kredi limitiniz size bildirilecektir

Tahvil-Bono Piyasası

Eurotahvillerin başlıca özellikleri nelerdir?

Döviz cinsinden bir yatırım ürünüdür.

İhraç eden ülkenin para birimi cinsi dışında, başka para birimi üzerinden ihraç edilebilir.

Eurobond'lar hamiline yazılı olmakla birlikte, fiziki olarak teslim edilmeleri mümkün değildir.

Kupon ödemeleri, Eurobond'un para birimi üzerinden yapılır.

Uzun vadeli tahvil olmalarından dolayı, kuponlu olarak satılırlar. Sabit faizli USD tahviller 6 ayda bir, EUR tahviller yılda bir kupon ödemelidir. Kuponların faizleri yıllık basit faiz olarak ifade edilir.

Standart işlem valörü 3 işgünüdür.

Eurotahviller kimler için uygundur?

Eurotahviller,genellikle tasarruflarını yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen kişi ve kuruluşlar tarafından tercih edilirler.

Eurotahvilleri vade sonundan önce satmak mümkün müdür?

Genellikle uzun vadeli ihraç edilmelerine rağmen vade sonu beklenmeksizin nakde çevrilebilir. Faizlerin düştüğü dönemlerde alım satım işlemleri ile kazanç elde edilebilir.

Kupon ödemesi nasıl hesaplanır?

Kupon Ödemesi = Nominal Değer x (Yıllık kupon faizi/Ödeme sıklığı)

Yatırım Fonları

Yatırım fonlarınızın alım/satım saatleri nedir?

Şirketimizde T.Vakıflar Bankası T.A.O’nun kurucusu olduğu B Tipi Likit Fonun alış-satışı yapılmaktadır. MÜŞTERİDEN FON GERİ ALIŞLARI
Saat 18:00’den önce ve saat 18:00’den sonra müşteriden B Tipi Likit Fon geri alımı yapıldığında işlem, işlem gününde ve işlem günündeki fiyattan gerçekleşir.
MÜŞTERİYE FON SATIŞLARI
Saat 18:00’den önce müşteriye B Tipi Likit Fon satışı yapıldığında işlem, işlem gününde ve işlem günündeki fiyattan gerçekleşir.
Saat 18:00’den sonra müşteriye B Tipi Likit Fon satışı yapıldığında işlem, işlem gününde ve işlem gününden sonraki ilk iş günü için açıklanan fiyattan gerçekleşir.

Vadeli İşlemler Piyasası

VOB'da (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) nasıl işlem yapabilirim?
VOB’da işlem yapabilmeniz için Şirketimiz nezdinde bir yatırım hesabınızın olması ve bu hesabın VOB işlemleri için yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Yatırım hesabı açtırmak için Şirketimiz merkezi, şubelerimiz veya acentelerimize başvurabilirsiniz.

VOB'da hangi enstrümanlarda işlem yapabilirim?
VOB’da şu an için işlem gören ürünler: endeks, döviz , faiz , emtia ve enerji sözleşmeleridir.
Endeks sözleşmeleri : Endeks 30, Endeks 100 ve Endeks 30 – 100 farkı,
Döviz sözleşmeleri : TL/USD ,TL/EURO, EURO/USD, Fiziki teslimatlı TL/USD, Fiziki Teslimatlı TL/EURO,
Faiz sözleşmesi : Gösterge DİBS,
Emtia sözleşmeleri : Ege pamuk, Anadolu kırmızı buğday, TL/gram Altın, Dolar/ons Altın, Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan,
Enerji sözleşmeler : Baz yük elektrik,

Pozisyon Limiti nedir?
Pozisyon limiti herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde tek bir hesapta tek yönlü olarak tutulabilecek azami sözleşme sayısını ifade etmektedir. Bu limitler, belirli bir yatırımcının piyasada gerektiğinden fazla ağırlığa sahip olmasının önüne geçilmesi ve piyasanın düzenli bir şekilde çalışmasının sağlanması için konulur. Pozisyon limitlerini Borsa sözleşmeler bazında belirler ve kamuoyuna duyurur.

Mark to Market (hesap güncelleme) nedir?
Vadeli işlem borsasında yatırımcıların kar veya zararları her gün sonunda hesaplanır.
Açık pozisyon sahiplerinin gün sonu kar/zarar hesaplamaları şu şekilde yapılır:
- İlk işlem günü sonunda: İşlem yaptıkları fiyat ile uzlaşma fiyatı arasındaki fark esas alınır.
- Takip eden günlerde: Bir önceki günün uzlaşma fiyatı ile hesaplama yapılan günkü uzlaşma fiyatı arasındaki fark esas alınır.
Her gün sonunda bu şekilde hesaplanan kar veya zarar gün sonunda yatırımcıların hesaplarına yansıtılır. Bu işleme “Piyasaya Göre Ayarlama” (Mark-to-Market) denir.

Hesap açıldığında ne zaman işlem yapmaya başlayabilirim?
Yatırım hesabınız VOB işlemlerine tanıtıldıktan bir sonraki iş günü işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

VOB'da belirlenen vergi oranı nedir?
Şu an için Endeks sözleşmeleri % 0 oranında, diğer enstrümanlar ise % 10 oranında stopaja tabidir.

Teminat Yatırma / Çekme Saatleri nelerdir?
Teminat hesabına para gönderme ve teminat hesabından para çekme talimatlarınızı saat 13:30’a kadar Vakıf Online üzerinden kendiniz yapabilir veya müşteri temsilcinize bildirebilirsiniz.

Nakit Teminatların Nemalandırılması nasıl oluyor?
VOB’da işlem yapabilmek için teminat hesabınızda bulundurduğunuz nakit teminatlar her hangi bir pozisyona bağlı olup olmamasına bakılmaksızın her gün piyasa koşullarına göre Takasbank tarafından değerlendirilmekte ve nema tutarı müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır.

Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) nedir? Ne zaman yapılır?
VOB’da aldığınız pozisyonlar sonucunda hesabınızda bulunan toplam teminatınızın, sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda, Takasbank tarafından, teminat miktarını başlangıç teminatı seviyesine tamamlamanız için talepte bulunulması veya hesabınızda (-) nakit oluşması durumunda, Takasbank tarafından hesabınıza, oluşan (-) nakdi yatırmanız için talepte bulunulması durumları teminat tamamlama çağrısı (margin call) olarak adlandırılır.


 

_B İ L G İ   T O P L U M U  H İ Z M E T L E R İ_

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİNE DEVREDİLECEK HESAPLAR HAKKINDA YASAL DUYURU

Anasayfa - Sık Sorulan Sorular - İletişim  
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB’ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
MKB isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
 
BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.

Disclaimer
The Borsa İstanbul does not make any representations, warranties or guarantees, express or implied, regarding the accuracy or completeness of this information. The information issued by the BİST with the express condition, to which everyone using it accepts, that no obligation, responsibility or liability shall be incurred by the BİST for any loss or damage whatsoever, whether incidental, special, indirect or consequential, in connection with, caused by or arising from any use of, or reliance on, this information. The share information data of the web site of Vakıf Yatırım is provided by Foreks. BİST Pricing information is minumum at least 15 minutes delayed.