Hesap Açma

Vakıf, dernek, parti ,vb ticari olmayan tüzel kişilerin hesap açılışında istenecek belgeler şunlardır (Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ait belge, dernekler için İl Emniyet Müdürlüklerinde bulunan Dernekler kütüğündeki kayda ait belge, temsile yetkili imza örnekleri, kuruluşu temsil eden belge)    

  1. Hesap açma işleminde müşterilerimizin şahsen Şubemize müracaatı gerekmektedir. Hesabın açılışı sırasında gerçek kişi müşterimizin nüfus cüzdanı veya ehliyetinin fotokopisi alınır, müşterimizden ekte bulunan Menkul Kıymet Alım-Satım, Saklama Sözleşmesine ve Kredi Sözleşmelerimize imza alınır. Birden fazla kişi için açılacak müşterek hesaplarda bütün hesap sahiplerinin sözleşmeleri şahsen imzalamaları gerekmektedir. (Hesap açılışında  Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası , Tüzel kişiler için  Vergi Numarası verilmesi zorunludur. Vekaleten işlem yürütülecek hesaplarda, noter vekaleti mutlaka aranmaktadır, müşterilerimize örnek olması açısından şirketimizin hazırladığı Vekaletname örneği ilişikte sunulmaktadır. Müşterilerimiz bu Vekaletnamede yer alan yetkileri dilediği gibi kısıtlayarak vekiline sadece yaptırmak istediği işlemler için istediği yetkileri verebilir.

    * Ticari tüzel kişilerden hesap açılışında istenecek belgeler şunlardır (Kuruluş İlanın yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Vergi  Levhası fokopisi,Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi fotokopisi, İmza Sirküleri)

  2. Müşterilerimiz Alım-Satım işlemlerini bizzat Acente/Şubelerimize gelerek yapabildikleri gibi, telefon/fax talimatı ve internet yolu ile de yapabilmektedirler.

  3. Adres teyit belgesi