Halka Arzlar 2020

Arzum Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı İzahname Bölüm 1
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı İzahname Bölüm 2
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı İzahname Bölüm 3
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı Ek 1
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı Ek 2
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı Ek 3
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı Ek 4
Aralık 2020
Arzum Halka Arzı Ek 5
Aralık 2020
Vakıfbank Özet Onaylı
Aralık 2020
Vakıfbank İBD Güncelleme Metni Onaylı
Aralık 2020
Vakıfbank SPAN Onaylı
Aralık 2020
Vakıfbank Tüm Güncellemeler İçeren İBD
Aralık 2020
Vakıf Varlık Kiralama İhraç Limit Başvurusu Özet Taslak
Aralık 2020
Vakıf Varlık Kiralama İhraç Limit Başvurusu Sermaye Piyasası Aracı Notu Taslak
Aralık 2020
Vakıf Varlık Kiralama İhraç Limit Başvurusu İhraççı Bilgi Dokümanı Taslak
Aralık 2020
Kervan Gıda Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı İzahname Bölüm 1
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı İzahname Bölüm 2
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı İzahname Bölüm 3
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 1
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 2
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 3
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 4
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 5
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 6
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 7
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Ek 8
Kasım 2020
Kervan Gıda Halka Arzı Fon Kullanım Raporu ve Yönetim Kurulu Kararı
Kasım 2020