Mevzuat Gereği Duyurular

Yetkili Olunan Hizmet ve Faaliyetler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerimiz

1- İşlem Aracılığı Faaliyeti

2- Portföy Aracılığı Faaliyeti

3- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

4- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

5- Halka Arza Aracılık Faaliyeti

- Aracılık yüklenimi

- En iyi gayret aracılığı

6- Sınırlı Saklama Hizmeti

7- Yan Hizmetler

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

- Kredi ya da ödünç verilmesi

- Döviz hizmetleri sunulması

- Genel yatırım tavsiyesi sunulması

- Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

- Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

İşlemlerde Uygulanacak Komisyon, Ücret, Vergi Tutar veya Oranları Hakkında Açıklama
Alınan Kişisel Verilerin Saklama Ve Kullanım Koşulları

Müşterilerimizden hesap açılışı sırasında iş akış prosedürlerimiz ve yasal mevzuat gereği alınan kimlik fotokopileri, adres teyit belgeleri, iletişim bilgileri gibi kişisel veriler ilgili emir iletim sistemi ve otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde ve yedekleme merkezinde saklamaktadır.

 

İnternet Şubesini kullanan müşterilerin kullanıcı adı ve şifreleri, hesap açılışından sonra müşteri tarafından elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Sistemden verilen kayıt numarasının Kurum’a iletilmesi sonrasında oluşturulan şifre ve kullanıcı adı aktif hale getirilir. Her müşteri kendi şifre ve kullanıcı numaralarıyla yalnızca kendi hesabına erişim sağlayabilir. Şifresini unutan müşteriler, internet sitesinde yer alan “Şifrenizi mi unuttunuz” alanına kişisel bilgileri ile başvuru yapar ve başvurunun yetkili birim tarafından teyit edilip onaylanmasının ardından yeni oluşturdukları şifre ile sisteme giriş yapabilirler. Müşteri hesabına erişim bilgileri sadece hesap sahibi müşteriye özel olup; bu bilgiler başkası tarafından kullanılamaz ve sisteme başkası tarafından girilemez. Hesap şifrelerinin güvenliğinden yatırımcılar sorumludur. Yatırımcı; hesap şifresinin 3. Kişiler tarafından öğrenildiğinden şüphelendiği anda derhal Kurum’a bilgi vermek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

 

Tüm bilgi ve belgeler yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve sürelerde arşiv ve muhafaza edilmektedir.

Emir İletimi İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Ve Takas Veya Tasfiyesinin Nasıl Yapılacağına İlişkin Bilgiler
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Emir Gerçekleştirme Politikası
Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar
Müşterilerin elektronik ortamda yapabilecekleri işlemler.

İnternet kullanıcı kodu, şifre vb. işlemlerin tanımı
Hesabı ile ilgili özel tanım ve bilgi girişleri
Hesap özeti, ekstresi, portföy durumu, maliyetler, kar zarar durumları, FİYAT BİLGİLERİ vb. hesap ile ilgili çeşitli raporlar.
Hisse senedi alım satım işlemleri, emir düzeltme, bölme, fiyat iyileştirme, iptal vb.
Yatırım fonları alış ve satış işlemleri ve bunlar ile ilgili sorgular.
EFT işlemleri ve sorgu ekranları(müşteri yalnızca daha önce hesabına tanımlattığı hesaba EFT gönderebilir)
Vakıfbank’ta bulunan kendi Bankomat hesabına virman.
Halka arz ile ilgili , talep giriş, izleme ve iptal gibi işlemler.
Viop ile ilgili emir işlemleri, giriş, iptal, sorgular vb.
KAS emir giriş, iptal, düzeltme ve hesapla ilgili sorgular vb.

Müşterilere elektronik ortamda yapılabilecek bildirimler.

Müşterilerin hesaplarına tanımlatmış oldukları mail adreslerine portföy, ekstre ve SPK, BİAŞ vb. resmi kurumların, zorunlu tuttuğu yasal bildirimler yapılabilir
Sermaye Piyasası Araçları, Borsa Ve Piyasalar Hakkında Genel Bilgiler
Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri
Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve Şifreleme Sisteminin Olası Risklerine Ve Güvenliği
İşlem Platformunun Ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri Ve Güvenlik Tedbirleri
Yatırımcı Tazmin Merkezi Pay Satış Duyuruları

Yatırımcı Tazmin Merkezi Pay Satış Duyurusu 11.12.2017

Yatırımcı Tazmin Merkezi Pay Satış Duyurusu 19.02.2018

VKY Çıkar Çatışması Politikası
Sayfada Verilen Bilgiler Genel Niteliktedir ve Müşterilerin Alım Satım Kararlarını Destekleyebilecek Yeterli Bilgi Olmayabileceği Hakkında Açıklama