Yetkili Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerine İlişkin Tablo

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar - -
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler - -
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar - -
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
1.vi. Diğer Türev Araçlar - -
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar İzni Var -
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var -
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri   -
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var -
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var -
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var -
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar -
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var
3.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
6.i. Aracılık Yüklenimi İzni Var
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
7. Saklama Hizmeti  
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti -
YAN HİZMETLER
Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
Kredi ya da ödünç verilmesi
Döviz hizmetleri sunulması
Genel yatırım tavsiyesi sunulması
Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması