Kurumsal Finansman Hizmetleri

Vakıf Yatırım Kurumsal Finansman Bölümü, tecrübeli kadrosu ile, yenilikçi yaklaşımı, güçlü insan kaynakları ve önde gelen konumu ile kurumsal finansman alanında trendleri belirlemeye, yeni fırsatlar yaratmaya devam edecektir.

Vakıf Yatırım kaynak gereksinimlerini iç ve dış sermaye piyasalarından en uygun şart ve yöntem ile sağlayabilmeleri için danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Vakıf Yatırım kuruluşundan bu yana ülkemizde gerçekleştirilen birçok halka arzda yer almış, acente olarak yaygın VakıfBank Şubelerini kullanarak ülkemiz sermaye piyasalarının tabana yayılmasına ve gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

Vakıf Yatırım Tarafından Verilmekte Olan Kurumsal Finansman Hizmetleri;

HALKA ARZ

 • Halka arz adaylarına yeniden yapılanma ve halka arz hazırlığı konularında stratejik danışmanlık,
 • Şirketlerin birincil halka arzlarında danışmanlık ve aracılık,
 • Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin blok satışlarına aracılık,
 • Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ikincil halka arzlarında danışmanlık ve aracılık,
 • Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin blok satışlarına aracılık,
 • Şirket Alım ve Satımı, Birleşme ve Bölünme, Değerleme ve Fizibilite, Stratejik ve Finansal Ortaklık Danışmanlığı,
 • Hedeflenen büyüme için gerekli finansman kaynağını sağlayacak finansal ortak bulunması,
 • Teknolojik gelişme ve dünya pazarlarında büyüme sağlayacak stratejik ortak bulunması,
 • Birleşme ve satın alma modelinin kurulması,
 • Birleşme ve satın alma müzakerelerinin yürütülmesinde danışmanlık,
 • Gayrimenkul danışmanlığı,
 • Şirket değerlemeleri,
 • Sektör analizleri.

BORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil ve bono ihraçlarına aracılık (Halka arz veya nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde)

Halka Açılmasının Sağlayacağı Faydalar

Ucuz Finansman:Halka arz firmalar açısından kaynak sağlama maliyeti en düşük araçtır.

Özkaynak Finansmanı:Firmaların özkaynak yetersizliği dolayısıyla yabancı dış kaynak kullanmak zorunda olmaları özellikle faiz ve kurlarda aşırı oynaklıkların meydana geldiği kriz dönemlerinde firmaların hayatiyeti açısından büyük bir tehlike arzetmektedir. Halka arz ise dış kaynak olmaması nedeniyle firmalar için finansal yapılarını sağlamlaştıran bir finansman yöntemidir.

Likidite:Halka açık şirketlerin hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmekte olup, ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerini piyasa fiyatından satabilme imkanını vermekte, ayrıca kredi teminatı olarak gösterilmesi durumunda kredi verenler açısından hisse senedinin likit olması avantaj sağlamaktadır.

Kurumsallaşma: Halka açık şirketlerin yatırımcılarına, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na karşı sorumlulukları bulunmakta olup, Mevzuat içerisinde şirketlerin daha şeffaf, disiplinli, sürekli kontrol edilen ve raporlanabilen bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamaktadır.

Kredibilite: Halka açılma ve şirket hisselerinin Borsa'da işlem görmesi, şirket'in kredibilitesini olumlu etkilemekte ve şirket farklı finansal araçları kullanarak da borçlanma imkanı bulabilmektedir.

Tanınma: Şirketin halka açılması sonucunda borsada işlem görmesi sonucunda yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyunda daha tanınır hale gelmektedir. Bu sayede şirket bedel ödemeksizin reklam yapmış olmaktadır.

 

 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için;

Vakıf Yatırım Kurumsal Finansman Bölümü

Tel: (0212) 352 35 77