Yan Hizmetler

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- Kredi ya da ödünç verilmesi 
- Döviz hizmetleri sunulması 
- Genel yatırım tavsiyesi sunulması 
- Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması 
- Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması 
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması